Utfordringer i hverdagen? 

Hei, mitt navn er Inger Fuglestein. Jeg tilbyr par- og familieterapi i din egen stue. Jeg har lang erfaring fra arbeid med familier i vanskelige livssituasjoner - og vet også at det er utfordrende å komme seg til alle offentlige kontorer som tilbyr hjelp, samtaler og veiledning. Livet er noen ganger vanskelig, noe som utfordrer våre aller nærmeste relasjoner og samliv. Kommunikasjon er komplisert nok når vi er i "flyt-sonen" og kan bli svært utfordrende når vi er stresset, redde, usikre eller slitne. Noen ganger kan det hjelpe å snakke med noen utenfor den indre sirkelen for å løfte blikket og tenke andre tanker.